Utenriksdepartementet (UD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Under Utenriksdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2013

Forslag 2014

100

21

Spesielle driftsutgifter

6 340

12 650

115

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

0

71 758

117

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014

16 613

1 790 000

117

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014

3 297

1 520 000

118

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

88 472

341 905

118

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv.

5 353

58 750

118

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak

5 000

36 248

119

70

Globale sikkerhetstiltak mv.

0

5 000

150

78

Regionbevilgning for Afrika

198 780

2 220 900

151

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan

7 538

599 500

151

73

Regionale tiltak og strategiske partnerskap – Asia

0

50 000

151

78

Regionbevilgning for Asia

14 573

285 000

152

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika

1 642

540 000

153

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

5 646

225 500

160

70

Sivilt samfunn

12 257

1 467 000

160

71

Tilskudd til opplysningsarbeid

5 449

101 000

160

72

Demokratistøtte/partier

1 615

8 000

160

73

Kultur

2 692

109 000

160

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

2 043

182 500

160

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset

1 017

160 000

161

70

Næringsutvikling

7 827

204 000

162

70

Overgangsbistand (gap)

22 197

286 000

163

70

Naturkatastrofer

126

517 500

163

71

Humanitær bistand

21

2 394 600

163

72

Menneskerettigheter

6 738

348 300

164

70

Fred, forsoning og demokratitiltak

9 974

655 900

164

71

ODA-godkjente land på Balkan

5 800

375 000

164

72

Utvikling og nedrustning

40 719

188 000

164

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land

22 245

335 500

165

70

Forskning og høyere utdanning

0

333 000

165

71

Faglig samarbeid

50 470

415 900

166

70

Ymse tilskudd

8 003

5 000

166

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv.

13 532

33 000

166

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

2 083

208 500

166

73

Klima- og skogsatsingen

69814

2 912 500

166

74

Fornybar energi

0

1 464 000

168

70

Kvinner og likestilling

13 326

313 500

169

70

Vaksine og helse

18 127

1 885 000

169

71

Andre helse- og aidstiltak

105

380 000

169

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM)

0

500 000

170

73

Verdens matvareprogram (WFP)

0

195 000

170

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv.

2 530

882 800

170

77

FNs aidsprogram (UNAIDS)

0

175 000

170

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv.

8 119

311 000

170

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps

4 737

77 000

170

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning

0

150 000

170

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women)

0

95 000

171

70

Verdensbanken

4 442

871 000

171

71

Regionale banker og fond

8 960

854 000

171

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner

83

559 500

172

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging

210

250 000