Utenriksdepartementet (UD)

Utenriksdepartementet (Oslo)

823,4 årsverk

Utenriksdepartementet (utsendte ved utenriksstasjonene)

650,0 årsverk

Sum Utenriksdepartementet

1473,4 årsverk

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

216,7 årsverk

Fredskorpset

33,0 årsverk

Sum årsverk Utenriksdepartementet, Norad og Fredskorpset

1723,1 årsverk

Tallene ovenfor er årsverk pr mars 2013. Ansatte i Norfund og lokalt ansatte ved utenriksstasjonene er ikke med i tabelloversikten.