Utenriksdepartementet (UD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Figur 6.1 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20121 (NOK 1000)

Figur 6.1 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 2012 1 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.