Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 24,3 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Oslo i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 255 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner over tre år (2013, 2014 og 2015) til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum. Regjeringen foreslår 3,7 millioner kroner til ti nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 4,7 milliarder kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 52,3 millioner kroner til avslutning av rehabiliteringen av sentrumsbygningene (fase 1 og 2) ved Universitetet i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til videre prosjektering av nytt anlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 32 millioner kroner til Samordna Opptak, 24,5 millioner kroner til CRISTIN (Current Research Information System) og 2 millioner kroner til Felles studentsystem. Alle administreres av Universitetet i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 390 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 2,5 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår 938 000 kroner til tre nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,8 milliarder kroner til høyskolen. Se også omtale under Akershus.
 • Regjeringen foreslår å tildele 3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner for å fullføre utbyggingen av studieplassene som ble tildelt i 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Totalt foreslås en bevilgning på 156 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 756 000 kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges idrettshøgskole i 2011. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 176,6 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en startbevilgning på 30 millioner kroner til rehabilitering av den gamle bygningsmassen ved Norges idrettshøgskole i 2014. Dette omfatter gymnastikkbygget, sentralbygget og svømmehallen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 238,5 millioner kroner til Norges musikkhøgskole.
 • For omtale av bevilgning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), se under Akershus. Det nye universitetet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til 10 nye studieplasser ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2014. Totalt foreslås en bevilgning på 308,9 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 6 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Handelshøyskolen BI i 2011. Det gir en økning på 80 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås et tilskudd på 255,7 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 72,5 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 24,1 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 37,7 millioner kroner til Campus Kristiania- Markedshøyskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 33,5 millioner kroner til NISS Høyskole.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 9,5 millioner kroner til Norges Dansehøyskole.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 3,5 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Diakonhjemmet høgskole i 2011 og 2012. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås et tilskudd på138,7 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 9 millioner kroner til Fjellhaug internasjonale høgskole.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 45,4 millioner kroner til Høyskolen Diakonova.
 • For omtale av NLA Høgskolen, inkludert studiestedet Staffeldtsgate, se Hordaland.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Lovisenberg diakonale høgskole i 2011 og 2012. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2013 til 2014. Totalt foreslås et tilskudd på 79,2 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 11,5 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 23,5 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høyskole.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 39,3 millioner kroner til Westerdals Høyskole.
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har en sentral rolle i å føre tilsyn med og medvirke til videre kvalitetsheving i norsk høyere utdanning. Regjeringen foreslår en økning på 14,5 millioner kroner til NOKUT fra 2014. Det forslås en bevilgning til NOKUT på om lag 75,6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 30,1 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tilskuddet skal bidra til at HL-senteret kan drive forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene. En mindre del av bevilgningen vil være øremerket ledelse av vedlikeholds- og moderniseringsprosjektet for Villa Grande.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,6 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Det Norske Videnskaps-Akademi med 2 millioner kroner. Deler av økningen skal finansiere en prosjektstilling knyttet til opprettelsen av Ungt Akademi. Det er et vitenskapsakademi for yngre fremragende forskere. Resten av tilskuddsøkningen skal blant annet benyttes til å styrke Akademiets arbeid med Kavliprisen. DNVA mottar i 2014 en total bevilgning på 16,4 millioner kroner og forvalter i tillegg Abelprisen på 13,7 millioner kroner.

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

7 278

254

7 532

Black Box Teater

3 534

124

3 658

Danseinformasjonen

4 029

491

4 520

Dansens Hus

36 096

3 207

39 303

Den Norske Opera og Ballett

557 458

19 511

576 969

Det Norske Kammerorkester

7 619

767

8 386

Det Norske Teatret

154 796

5 418

160 214

Dramatikkens hus

12 929

1 453

14 382

Jødisk museum i Oslo

2 888

101

2 989

Kunstnernes Hus

7 709

1 000

8 709

Nasjonal Jazzscene

8 702

605

9 307

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

272 827

6 651

279 478

Nationaltheatret

173 921

8 000

181 921

Nobels fredssenter

28 538

999

29 537

Nordic Black Theatre

6 689

234

6 923

Noregs Mållag

3 861

135

3 996

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

1 077

38

1 115

Norsk barnebokinstitutt

7 395

2 009

9 404

Norsk Folkemuseum/2009: Eidsvoll 1814/Fra 2014: Husleie

104 647

23 663

128 310

Norsk Jazzforum

8 713

305

9 018

Norsk Maritimt Museum

3 454

121

3 575

Norsk Skuespillersenter

1 748

61

1 809

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

453

16

469

Norsk Teknisk Museum (grunnlov 2014: 1 000)

28 411

1 994

30 405

Oslo Arkitekturtriennale

800

29

829

Oslo museum

11 693

409

12 102

Oslo World Music Festival

4 545

359

4 904

Oslo-Filharmonien

137 831

6 024

143 855

PRODA

2 183

226

2 409

RAM Galleri

1 431

50

1 481

Riksscenen - scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

23 518

973

24 491

ROM - for kunst og arkitektur

1 523

53

1 576

Skoleskipet Christian Radich

4 707

165

4 872

Stiftelsen ASTA

1 023

36

1 059

Stiftelsen Horisont/Mela

7 475

262

7 737

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

5 258

184

5 442

Litteraturhuset i Oslo (ny fra 2014)

 

3 000

3 000

Øyafestivalen

1 926

167

2 093

Sum

1 648 685

89 094

1 737 779

Norsk Folkemuseum (investeringstilskudd)

4 000

 

4 000

 • Nasjonalmuseet har fått styrket tilskuddet i forbindelse med den kommende flyttingen til nytt bygg på Vestbanen. Regjeringen foreslår å bevilge 279,5 millioner kroner i 2014 til museet for kunst, arkitektur og design.
 • Regjeringen foreslår et driftstilskudd på 0,4 millioner kroner til Kunstnerforbundet som er ny tilskuddsmottaker i 2014. Forbundets galleri er Skandinavias eldste kunstnerstyrte galleri (fra 1911), det har søkere fra hele landet og viser om lag 25 separate og noen kollektive utstillinger hvert år. Det er god balanse mellom etablerte og yngre (samtids)kunstnere, og mellom kvinnelige og mannlige kunstnere.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Kunstnernes Hus med 1 million kroner, slik at det samlede tilskuddet i 2014 blir 8,7 millioner kroner. Kunstnernes Hus er i en positiv utvikling der det blant annet legges vekt på å utvide publikumsgrunnlaget, rekruttere nye publikumsgrupper og styrke det kulturelle mangfoldet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nationaltheatret med 8 millioner kroner, herav 1 million kroner til konseptvalgutredningen for oppgradering av teatrets hovedbygning, slik at det samlede tilskuddet blir 181,9 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Dramatikkens hus med 1 million kroner for å dekke kostnader ved finansiering av bygningsmessige utbedringer. Tilskudd på 0,3 millioner kroner i 2013 knyttet til grunnlovsjubileet videreføres i 2014. Den samlede bevilgningen blir 14,4 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Dansens Hus med 1,9 millioner kroner, blant annet til gjennomføring av den nordiske dansefestivalen ICE HOT 2014 og til utvikling av nettverkssamarbeid for dans i Norge. Det samlede forslaget til bevilgning blir 39,3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Oslo-Filharmonien med 6 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 143,9 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Det Norske Kammerorkester med nærmere 0,8 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 8,4 millioner kroner i 2014. Det økte tilskuddet skal blant annet gå til økt aktivitet utenfor Oslo.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med 0,1 million kroner til Øyafestivalen som i 2014 vil få et samlet tilskudd på 2,1 millioner kroner. Økningen skal gå til videreføring av ungdomsklubb-prosjektet ”Øya under 18”.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nasjonal Jazzscene med 0,6 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir 9,3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans med nærmere 1 million kroner. Det samlede tilskuddet blir 24,5 millioner kroner i 2014. 150 000 kroner er øremerket prosjekter i forbindelse med grunnlovsjubileet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Oslo World Music Festival med 0,2 millioner kroner i forbindelse med grunnlovsjubileet, til en samlet bevilgning på 4,9 millioner kroner i 2014. Festivalen ble etablert som egen stiftelse i 2012 etter tidligere å ha vært knyttet til Rikskonsertene.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk Barnebokinstitutt med 1,7 millioner kroner. Dette vil blant annet skape rom for å etablere et videreutdanningstilbud innen barnelitteratur og formidling for lærere, bibliotekarer, kritikere og andre.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Norsk Teknisk Museum med 2 millioner kroner. Halvparten av økningen gjelder prosjekt knyttet til grunnlovsjubileet.
 • Regjeringen foreslår et driftstilskudd til Stiftelsen Litteraturhuset i Oslo på 3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vedlikehold av seilskipet Christian Radich med 1 million kroner.
 • Riksveg 150
  397 millioner kroner er foreslått til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette forutsettes 60 millioner kroner å være inntekter fra salg av riksveggrunn, mens 202 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. I tillegg skal Økern utvikles til et viktig kollektivknutepunkt, der Økern T-banestasjon får universell utforming. De forberedende arbeider startet 2005, og de første anleggsarbeidene tok til sommeren 2008. Hele hovedvegsystemet åpnes for trafikk i oktober 2013, mens lokalvegsystemet vil bli ferdig i 2014.

  I forslaget til riksveginvesteringer er det ellers lagt opp til å videreføre første etappe av utbyggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Vinderen – Gaustad, på riksveg 150.
 • E18 Bjørvikaprosjektet
  60 millioner kroner foreslås bevilget til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette er 42 millioner kroner bompenger fra Oslopakke 3. Midlene vil bli nyttet til å videreføre etappen som omfatter nytt lokalt vegsystem i området. Utbyggingen av Dronning Eufemias gate vil bli ferdig i 2014, mens Bispegata ventes åpnet for trafikk i 2015.

  Andre og siste etappe omfatter nytt lokalt riksvegsystem i Bjørvika, blant annet Dronning Eufemias gate og deler av Langkaigata. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsarbeidene for andre etappe startet høsten 2011. Med unntak for Bispegata, legges det opp til at andre etappe blir ferdig sommeren 2015. Ombygging av Bispegata er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2016-2017.
 • E18 Sydhavna
  170 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil gi ny atkomst til Sydhavna fra E18 Mosseveien i Oslo. Utbyggingen omfatter nytt kryss på E18 ved Mosseveien, med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i februar 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2015
 • E6 i Oslo
  Med bruk av statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 skal blant annet disse tiltakene gjennomføres:

  Etablering av midtrekkverk, nytt veglys og kollektivfelt på E6 mellom Ryen og Teisen, gang- og sykkelveg langs Enebakkveien på Abildsø og kollektivfelt mellom Sandstuveien og Ryen i retning sentrum og på Klemetsrud.
 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
  1 349 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Av dette beløpet er 1 220 millioner kroner satt av til prosjektering, kjøp av grunn og forberedende anleggsarbeider med sikte på anleggstart i 2014, mens 129 millioner kroner går til videreføring av arbeidene med hensettingsspor (parkering for tog) ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Utvidelser og ombygging ved Ski stasjon inngår også i prosjektet, blant annet ombygging til flere spor enn i dag.

  Reguleringsplaner er godkjente, og ekstern kvalitetssikring startet i september i år, noe seinere enn tidligere planlagt. Prosjektet er nå planlagt ferdig i 2021. Dersom kvalitetssikringen gir grunnlag for det, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake med forslag om kostnads- og styringsrammer.
 • Prosjekt Stor-Oslo – fornying av infrastrukturen
  243 millioner kroner er foreslått til å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornying av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.
 • Brannsikringstiltak i Oslotunnelen
  115 millioner kroner er foreslått til avsluttende arbeider med brannsikringstiltak i Oslotunnelen. Arbeidet med tiltakene tok til i 2012 og blir avsluttet i 2014.
 • Oslo S- Lysaker – tiltak for økt kapasitet
  32 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”Oslo S – Lysaker – kapasitetsøkende tiltak”. For å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen vil det bli gjennomført forbedringer i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Tiltakene har sammenheng med ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og vil være fullt ferdig i begynnelsen av 2015.
 • Lodalen hensettingsspor
  39 millioner kroner er foreslått til prosjektet Lodalen hensettingsspor. Utbyggingen skal etter planen være ferdig i midten av 2015, samtidig med at NSB mottar de siste av de ytterligere 16 nye togsettene som NSB har bestilt.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  For 2014 er det satt av 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo/Akershus. For perioden 2013-2016 er det lagt opp til en avtale med Oslo/Akershus med en samlet ramme på 1020 millioner kroner. Utbetaling etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett
  Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i området, og den skal sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Målet i klimaforliket om at vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, er også lagt inn som et nytt hovedmål sammen med mål om økt framkommelighet. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer statlige jernbaneinvesteringer i regionen.

  Det legges opp til å videreføre igangsatte prosjekter som E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna og riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. På E18 Vestkorridoren foreslås det bevilget midler til å videreføre vegombyggingen ved Høvik stasjon, som gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i Bærum.

  Samferdselsdepartementet stiller seg bak at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 1,2 milliarder kroner i 2014, i tillegg til de lån på til sammen 3,05 milliarder kroner som Stortinget tidligere har godkjent for å framskynde prosjekter i Oslopakke 3. I tillegg kommer 900 millioner kroner som Fjellinjen AS har tatt opp for håndtere driften av selskapet. Samferdselsdepartementet forutsetter at gjelden i Oslopakke 3 nedbetales løpende, og at maksimal gjeldbelastning i 2018 ikke overstiger 6,3 milliarder kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til områdesatsing for Indre Oslo øst (25 millioner kroner) og Fjell i Drammen (15 millioner kroner). Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 991 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2014. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo.
 • Regjeringen foreslår fra 2014 å bevilge 4 millioner kroner til områdesatsing i Oslo indre Oslo Øst til styrking av helsestasjons og skolehelsetjenesten.
 • Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 200 millioner kroner til investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oslo i 2014. Det videreføres flere prosjekter på Akershus festning, blant annet tiltak for sikring av Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet. Befalsforlegningene i Huseby leir og Linderud leir rehabiliteres og det bygges flerbruksbygg for Heimevernsdistrikt HV 02 i Lutvann leir.
 • Forsvarets spesialstyrker skal etableres som en egen driftsenhet i Forsvaret i 2014. Ledelsen for den nye driftsenheten etableres 1. januar 2014 med utgangspunkt i Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, som legges ned fra samme tidspunkt.
 • Regjeringen planlegger å bruke 5 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oslo i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Forsvarets musikk består av fem profesjonelle korps som er viktige kulturbyggere gjennom sin opptreden i inn- og utland. Et av disse korpsene holder til i Oslo. I perioden fra 6. til 11. mai arrangeres Norsk Militær Tattoo (Norwegian Military Tattoo) med bidrag fra land som USA, Storbritannia og Russland, i tillegg til Japan, Danmark, Sverige, Finland og Nederland.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til etablering av sikkerhets- og adgangskontroll i Høyesteretts hus med 4,7 millioner kroner og Oslo tingrett med 33,3 millioner kroner. Sikkerhets- og adgangskontroll vil sikre ansatte og besøkende mot innføring av gjenstander som kan skade andre og vil skape trygghet ved gjennomføring av alle typer saker.
 • Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter på Alnabru i Oslo for de nasjonale beredskapsressursene. Senteret skal gi beredskapsstyrkene bedre treningsmuligheter og legge til rette får bedre ressursutnyttelse og raskere utrykning. Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner over Statsbyggs budsjett til prosjektering.
 • Regjeringen foreslår å styrke ressurssituasjonen ved barnehuset i Oslo med ti stillinger over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Dette er helårsvirkningen av nye stillinger i 2013.
 • Regjeringen foreslår å utvide straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Oslo tilsvarende ti plasser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Oslo deltar i.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Oslo kommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunesektorens frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde Oslo i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 106 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Oslo hadde i 2012 et driftsresultat på 5 prosent av driftsinntektene.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo hadde en netto lånegjeld i 2012 på 25 648 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet for kommunene var 36 213 kroner per innbygger.

 

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

Kommune

1

2

3

4

5

6

7

8

0301 Oslo

5,0

25 648

 

30 730 547

1 498 550

5,1

1 297 521

4,4

Fylke

               

03 Oslo

5,0

25 648

 

5 279 011

287 917

5,8

241 584

4,8

                 

Oslo samlet

5,0

25 648

106

36 009 558

1 786 467

5,2

1 539 105

4,5

For Oslo er det brukt konserntall for netto driftsresultat og netto lånegjeld.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst