Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
  • Regjeringen foreslår å tildele 1,8 millioner kroner for å fullføre oppbygningen av de studieplassene som ble tildelt ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) i 2011. Totalt foreslås et tilskudd på 117,9 millioner kroner til UNIS.
  • Regjeringen foreslår å sette av ytterligere 42 millioner kroner til bygging av renseanlegg ved Longyearbyen Energiverk. Renseanlegget planlegges å være ferdig i 2015. Tiltaket vil innfri rensekravene fra Miljødirektoratet.
  • Regjeringen foreslår å øke transportbudsjettet til Sysselmannen med 65,3 millioner kroner for å dekke merkostnadene til å leie to store redningshelikoptre. Ny avtale er inngått med Lufttransport AS. For å få plass til helikoptrene bygges det ny hangar ved Svalbard Lufthavn. Hangaren skal stå ferdig 1. april 2014 når den nye helikopterkontrakten trer i kraft
  • Regjeringen foreslår å øke Sysselmannens transportbudsjett med 17,3 millioner kroner for å dekke merkostnadene til ny avtale om leie av tjenestefartøy fra 2014. Avtalen er inngått med Remøy Management AS. Fartøyet er et nybygg som skal leveres fra Havyardverftet i Sogn- og Fjordane.
  • Regjeringen foreslår å øke bemanningen med tre nye politistillinger fra 1. juli 2014. Dette vil sette Sysselmannen bedre i stand til å løse nye og større utfordringer innen redning, beredskap og inspeksjon.
  • Grunnet økt aktivitet, økt bemanning og behov for et egnet stabsrom til bruk ved større kriser, utvides Sysselmannens administrasjonsbygg. Utvidelsen skal etter planen være ferdig høsten 2014. 
  • Regjeringen foreslår en bevilgning på 65 millioner kroner til jordobservatoriet i Ny-Ålesund, dette er en økning på 42,5 prosent fra 2013-budsjettet.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å styrke de nasjonale aerosol - og CO2-målingene ved Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund i 2014.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til styrket norsk forskning i Antarktis, som skal gi viktige kunnskapsbidrag til den felles forvaltningen av traktatområdet samt for å styrke Norges posisjon i de internasjonale klimaforhandlingene.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til Lance-prosjektet, som vil kunne bidra med svært viktige forskningsresultater som kan bidra til å forbedre dagens klimamodeller. Prosjektet vil også skaffe kunnskap som kan forbedre de meteorologiske modellene, og om havforsuring, og hva som skjer med økosystemene og de artene som er særlig utsatt.