Faktaark: Forenklede regler for EKOM-beskatning

Om lag 665000 arbeidstakere disponerte en eller flere EKOM-tjenester finansiert av arbeidsgiver i 2011. Det er derfor viktig å gjennomføre beskatningen på en administrativ enkel måte, og enklere enn i dag.

EKOM-markedet er endret vesentlig siden 2006 da dagens beskatning ble innført. EKOM-tjenester omfatter fast og mobil telefoni, fast og mobilt bredbånd mv. Det er videre ønskelig å tilpasse ordningen i forkant av den nye ordningen for innrapportering fra arbeidsgivere i 2015 (EDAG). Sjablongordningen blir derfor forenklet på flere punkter fra 1. januar 2014.

Det blir ett fast sjablongbeløp (inntektstillegg) på 4400 kroner, uavhengig av hvor mange tjenester man disponerer. Beløpet tar utgangspunkt i gjennomsnittlige private utgifter til EKOM-tjenester, og tar hensyn til at skattytere kan disponere flere tjenester uten at inntektstillegget påvirkes.

De som kun mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel få lavere inntektspåslag dersom godtgjørelsen er lavere enn sjablongbeløpet.

Det skattefrie bunnbeløpet på 1 000 kroner og fradraget for egenbetaling oppheves.

Det innføres et nytt, skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte innholdstjenester og inkluderte tjenester på 1000 kroner.