Nr.:

46/2013

Dato:

14.10.2013

Kontakt:  

Finansdepartementets pressetelefon, Telefon +47 22 24 44 11

Omvendt merverdiavgiftsplikt ved omsetning av gull

Finansdepartementet foreslår å innføre omvendt merverdiavgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av gull. - Ved å endre oppkrevingsmetoden ved omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, reduseres muligheten for svindel, sierSigbjørn Johnsen.

Innenlandsk omsetning av gull følger i dag de alminnelige reglene om at det er selger som beregner og betaler merverdiavgiften. Finansdepartementet foreslår å endre oppkrevingsmetoden ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, slik at det er mottaker som skal beregne og betale merverdiavgiften.

De viktigste argumentene for endringen har vært indikasjonene fra Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten om merverdiavgiftssvindel med gull. Videre at medlemslandene i EU i utgangspunktet unntar investeringsgull fra merverdiavgiftsplikten, slik at Norge kan tiltrekke seg personer som deltar i merverdiavgiftssvindel.

Forslaget har ikke vært på høring fordi det etter Finansdepartementets vurdering er viktig å få en lovendring på plass raskt. Regjeringen foreslår at lovendringene trer i kraft 1. januar 2014.