Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Afghanistan

Regjeringen foreslår å bevilge 700 millioner kroner over ulike budsjettposter til sivilt utviklingssamarbeid i Afghanistan i 2014. Dette er en reduksjon på 50 millioner kroner fra 2013. Bakgrunnen for reduksjonen er at afghanske myndigheter ikke har fulgt opp forpliktelsene fra givermøtet i Tokyo i juli 2012 på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder dette det afghanske arbeidet med korrupsjonsbekjempelse og arbeidet for å bedre menneskerettighetssituasjonen, men særlig arbeidet for å bedre situasjonen for kvinner. Reduksjonen er et klart signal om at fortsatt norsk bistand avhenger av at Afghanistans regjering leverer i tråd med de forpliktelsene landet har tatt på seg.

Hovedmålet for det norske engasjementet er å støtte afghanske myndigheters innsats for å sikre stabilitet, sikkerhet og utvikling, slik at landet ikke igjen kan bli base for internasjonal terrorisme. Innen utviklingssamarbeidet prioriteres utvikling av landsbygdene, utdanning, og styresett. Kvinners stilling og kampen mot korrupsjon vektlegges innenfor de tre prioriteringsområdene. For at innsatsen skal være bærekraftig legges afghanernes egen utviklingsplan og afghanske prioriteringer til grunn. Regjeringen planlegger også fortsatt innsats i Faryab-provinsen, hvor Norge inntil 1. oktober 2012 hadde et spesielt militært ansvar. Se også Internasjonale operasjoner.

Det er fortsatt store behov for humanitær bistand i Afghanistan. Deler av det norske bidraget på 700 millioner kroner vil bli brukt til humanitære tiltak.

Norge viderefører støtten til etableringen av en afghansk politisk prosess, i samarbeid med den afghanske regjeringen og i dialog med opprørsbevegelsene, opposisjonen og sivilsamfunnet.