Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Afrika

Regjeringen foreslår å bevilge 2,22 milliarder kroner til utviklingssamarbeid til Afrika over regionbevilgningen i 2014. I tillegg går deler av andre bevilgninger til bistand i Afrika. Dette gjelderblant annet deler av bevilgningene til ren energi, klima- og skogsatsingen og globale helse- og vaksineinitiativ.

Støtten til energisektoren, matsikkerhet og klimarobust landbruk og rettferdig fordeling trappes opp i flere land. Norge vil fortsatt bidra til å styrke landenes evne til å levere velferdstjenester innen helse og utdanning, blant annet gjennom sektorstøtte, budsjettstøtte og bidrag gjennom internasjonale organisasjoner. For Nigeria, Tanzania og Malawi foreslås det særskilt støtte til arbeidet for å oppnå FNs tusenårsmål for redusert barnedødelighet og mødrehelse.

Konflikthåndtering, fredsbygging og kamp mot seksualisert vold har prioritet. Norge har på disse feltene et engasjement på Afrikas horn, Sudan og Sør-Sudan, i Sahel-området og området rundt de store sjøer i sentral-Afrika. Norsk engasjement både i Sør-Sudan og Sudan vil fortsette. Norge vil fortsatt bidra til stabilitet og utvikling i Somalia, og fremmer internasjonal koordinering av innsatsen for en demokratisk utvikling.

Afrika prioriteres i den norske klima- og skogsatsingen og særlig området rundt Kongo-bassenget, som støttes via multilaterale organisasjoner.

Norge vil bidra til å øke næringslivsinvesteringer i Afrika.

Se også FNs tusenårsmål, Fred og forsoning, Kapitalflukt, Hiv og aids og Klima og miljø – utviklingssamarbeid.