Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aktivitetshjelpemidler

Regjeringen foreslår å innføre en rammestyrt ordning for stønad til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Rammen for ordningen i 2014 er 25 millioner kroner, og ordningen vil gjelde fra 1. juli 2014.

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i sportsaktiviteter.

Personer under 26 år kan i dag få dekket aktivitetshjelpemidler. Å innføre en ordning også for dem over 26 år vil kunne bidra til økt fysisk aktivitet og bedre helse for denne brukergruppen, og vil gi personer med funksjonsnedsettelser bedre muligheter til å delta i sportsaktiviteter uavhengig av alder.

Se også pressemelding fra Arbeidsdepartementet.