Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 176 milliarder kroner til alderspensjon i 2014. Det er en økning fra Saldert budsjett 2013 på om lag 13,8 milliarder kroner, eller 8,5 prosent.

Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra 781 800 i 2013 til 819 225 i 2014, det vil si en økning på vel 37 000 personer.

Det har vært sterk vekst i antall alderspensjonister under 67 år etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011. Veksten antas å bli noe svakere framover. Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være 64 500 i 2013 og 74 400 i 2014.