Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alkoholfrie drikkevarer

Finansdepartementet vil vurdere hvordan avgiften på alkoholfrie drikkevarer basert på høyt innhold av frukt, bær eller grønnsaker kan fjernes eller reduseres. Næringen vil bli trukket inn i dette arbeidet. En forutsetning for fritak/lavere sats er at produktene som omfattes inneholder mindre tilsatt sukker enn i dag.

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt søtstoff. Dette er i tråd med anbefalinger fra helsemyndighetene. Helsedirektoratet og Mattilsynet vil gjennomføre en ny vurdering av helsevirkninger av drikkevarer med tilsatt søtstoff. Vurderingen skal foreligge i januar 2014.

Se også Prop. 1 LS (2013-1014) punkt 7.17.