Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Apanasje

Regjeringen foreslår en apanasje på 10,5 millioner kroner for H.M. Kongen og H.M. Dronningen i 2014. I 2013-budsjettet var summen 10 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

For H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen er det i 2014 foreslår Regjeringen en apanasje på 8,7 millioner kroner mot 8,3 millioner kroner for 2013.

Se også Kongehuset.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.