Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet, kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene er rettet dels mot arbeidsledige og dels mot personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene kan deles inn i:

  • Avklaring av bistandsbehov
  • Arbeidspraksis
  • Opplæring
  • Oppfølging
  • Lønnstilskudd
  • Varige tiltak
  • Arbeidsrettet rehabilitering

Regjeringen legger opp til å videreføre et høyt tiltaksnivå i 2014. Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for å gjennomføre om lag 70 700 tiltaksplasser i 2014, hvorav rundt 56 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 14 000 plasser for ledige.