Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige)slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

I 2012 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 677 000 personer, en økning fra året før på 48 000 personer, eller 1,8 prosent. Det anslås at arbeidsstyrken vil øke med 220 000 personer, eller 0,8 prosent, fra 2013 til 2014.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2014, kapittel 2.3.