Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt – kjemisk helsefare

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet med til sammen 4 millioner kroner, slik at de kan styrke den forebyggende innsatsen mot helseskader som følge av kjemisk eksponering i arbeidet. Det skal iverksettes tiltak for bedre oversikt over kjemikaliebruken i arbeidslivet, mer effektiv forebygging og tilsynsoppfølging.

Kjemisk helsefare er fortsatt et betydelig problem i norsk arbeidsliv, og konsekvensene av eksponering kan være svært alvorlige.

Bransjer med velkjent risiko for kjemisk eksponering er blant andre bygg- og anleggsbransjen, renhold og deler av mekanisk industri. Unge i arbeidslivet er også en viktig målgruppe i dette arbeidet fordi disse arbeidstakerne ofte har lite kunnskap om HMS generelt.

Se også pressemelding fra Arbeidsdepartementet.