Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidstilsynet

Personer som er nye i arbeidslivet har ofte lite kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS), rettigheter og plikter i arbeidslivet. Dette gjelder både unge som begynner i arbeid for første gang, og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring fra Norge.

Regjeringen mener derfor at det er behov for en særskilt innsats rettet mot nye i arbeidslivet. Målgruppen omfatter også nye virksomheter, herunder utenlandske virksomheter i Norge.

På denne bakgrunn foreslås det å styrke Arbeidstilsynets oppfølging av disse gruppene gjennom flere målrettede tilsyn samt gjennom utarbeidelse og spredning av tilpasset informasjon. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner til dette formålet.

Bevilgningsøkningen innebærer en videreføring med helårsvirkning av tiltakene vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Se også pressemelding fra Arbeidsdepartementet.