Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arveavgift

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i arveavgiften fra 470 000 kroner til 1 million kroner fra 2014. Arveavgiftssatsen over fribeløpet foreslås satt til 10 prosent for avgiftspliktige gaver og arv til arvelaters/givers barn og foreldre og 15 prosent for andre mottakere. Dette er de samme satsene som gjelder i dag på den delen av gaver og arv som overstiger 800 000 kroner (trinn 2). Forslaget innebærer at satsene i dagens trinn 1 i arveavgiften fjernes. Endringen vil forenkle arveavgiften og anslås å redusere antallet arve- og gavemottakere som betaler arveavgift, med om lag 65 prosent.

Regjeringen foreslår også å redusere den valgfrie rabatten for ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler i arveavgiftsloven § 11 A fra 40 prosent til 30 prosent Rabatten skal fortsatt være begrenset til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 millioner kroner for den enkelte mottaker.

Fribeløp ble økt og aksjerabatt redusert også i 2009.

Se også presssemelding og Prop. 1 LS (2013-1014) punkt 3.2.