Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asia

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til regionale tiltak og strategiske partnerskap i Asia. Tiltakene kan blant annet bidra til deling av erfaring mellom land på ulike stadier i utvikling av demokrati og godt styresett.

Midlene vil også brukes til samarbeid med sentrale land og regionale organisasjoner om tema som miljø/klima, fred og forsoning, fordelingspolitikk og kompetansebygging.