Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylmottak - tilskudd til vertskommuner

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til kommuner som har asylmottak med 40 millioner kroner. Forslaget innebærer at tilskuddet vil dekke en større del av kommunenes utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunene.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.