Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylsøkere – rett til opplæring for ungdom

Regjeringen vil sende på høring et forslag om lovfestet rett til opplæring for asylsøkere i alderen 16-18 år med virkning fra høsten 2014. Kommunene mottar i dag tilskudd til grunnopplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere. Regjeringen foreslår at tilskuddet utvides til å omfatte videregående opplæring, og at det bevilges 15,4 millioner kroner for å dekke merkostnader ved dette.