Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Atomberedskap

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til en å styrke den nasjonale atomberedskapen. Midlene skal blant annet gå til innkjøp av måleutstyr, økt øvingsaktivitet, kompetanseutvikling og en sterkere beredskapsorganisasjon.