Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Atomsikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 52,6 millioner kroner i 2014 til atomsikkerhet i Norges nærområder. Hovedprioriteringene vil fortsatt være fysisk sikring og rehabilitering av lageranlegget for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i den tidligere marinebasen i Andrejevbukta i Russland, myndighetssamarbeid innenfor tilsyn, varsling og beredskap og miljøovervåking.

I 2014 vil Norge ferdigstille arbeidet med rehabilitering av 71 fyrlykter med sterkt radioaktivt materiale i den russiske delen av Østersjøen.