Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barne- og mødrehelse

Regjeringen foreslår å øke bidraget til Den globale vaksinealliansen GAVI med 100 millioner kroner, og å styrke innsatsen for vaksinering mot polio med 190 millioner kroner. I tillegg foreslås støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria økt med 50 millioner kroner.

Arbeidet med gjennomføringen av anbefalingene fra FNs kommisjon for innkjøp og distribusjon av livsviktige medisiner til kvinner og barn foreslås videreført på samme nivå som i 2013 med 300 millioner kroner, samarbeidet med USA om mødrehelseinitiativet Saving mothers giving life med 100 millioner kroner, og satsing på familieplanlegging med 150 millioner kroner. Satsningen inngår i oppfølging av FNs strategi for kvinners og barns helse.