Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehager - makspris

Regjeringen foreslår at maksimal foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage fastsettes til 2 360 kroner per måned. Regjeringen innfrir med dette løftet om en maksimalpris på 1 750 kroner (2005-kroner).

Det er et mål for Regjeringen at foreldrebetalingen i barnehagene skal være så lav at alle som ønsker det skal ha råd til å betale for en barnehageplass. En familie med to barn i barnehage sparer om lag 25 000 kroner årlig som følge av at maksimalprisen har blitt redusert siden regjeringen tiltrådte i 2005. Totalt foreslår Regjeringen å bevilge 245 millioner kroner til lavere pris i 2014.

Les mer i programkategori 07.30 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.