Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehager - private

Regjeringen vil sikre private barnehager gode driftsvilkår. Fra 1. august 2013 økte minimumstilskuddet til private barnehager fra 92 til 96 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Dette vil legge til rette for økt voksentetthet og bedre lønns- og arbeidsvilkår i private barnehager. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 170 millioner til å dekke merkostnaden ved økningen i 2014.