Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehager – to barnehageopptak

Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. I 2014 foreslås det å bevilge 241 millioner kroner til oppretting av 2 900 nye barnehageplasser. Dette utgjør om lag en tredjedel av de plassene som må etableres for å innføre to opptak. Kunnskapsdepartementet sender samtidig på høring forslag om å utvide den lovfestede retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i september og oktober 2014.

Les mer i programkategori 07.30 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.