Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehager –kompetanseheving

Kompetansen til personalet i barnehagene er avgjørende for kvaliteten på tilbudet. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til kompetanseheving i barnehagen med 40 millioner kroner i 2014. Midlene vil bli benyttet til å følge opp kompetansestrategien Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Totalt vil det i 2014 bli brukt om lag 200 millioner kroner til forskning, rekruttering og kompetanseheving for ansatte i barnehagene.

Les mer i programkategori 07.30 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.