Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barneloven

Regjeringen foreslår å bevilge 14,3 millioner kroner til å iverksette endringer i barneloven. Formålet er å styrke barns rettssikkerhet ved foreldretvister.

Les mer i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementes fagproposisjon, Programkategori 11.10 Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering.