Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern - fosterhjemstjenester

Regjeringen ønsker å styrke de statlige fosterhjemstjenestene med nye stillinger slik at de i større grad kan tilby veiledning for fosterforeldre og dermed gjøre fosterforeldrene tryggere i sin rolle som omsorgspersoner.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til dette.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.