Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern - nasjonalt opplæringstilbud

Regjeringen foreslår å bevilge 9,5 millioner kroner til etablering av et nasjonalt opplæringstilbud i kartlegging av barn i forbindelse med undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.