Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – barnevernpedagogutdanningen

Som en del av arbeidet med å øke kompetansen i barnevernet, foreslår Regjeringen å bevilge 12,5 millioner kroner i 2014 for å styrke finansieringen ved institusjoner som tilbyr barnevernspedagogutdanning. Dette innebærer en heving av barnevernpedagogutdanningen fra finansieringskategori F til E.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge og Kunnskapsdepartementets sin fagproposisjon under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoleutdanning.