Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern -kommunalt

Regjeringen foreslår å øke den øremerkede bevilgningen til det kommunale barnevernet med 85 millioner kroner i 2014. Kommunene skal kunne søke om midler til 150 nye stillinger og til kompetanse- og samhandlingstiltak.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.