Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – statlig

Regjeringen foreslår at det statlige barnevernet blir kompensert for merutgifter som følge av aktivitetsveksten i 2012, 2013 og forventet aktivitetsvekst i 2014. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 275 millioner kroner.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.