Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – veiledning

Regjeringen ønsker at alle nyutdannede og nyansatte i barnevernsinstitusjoner skal få profesjonell og individuell veiledning av en erfaren kollega gjennom sitt første år som ansatt ved institusjonen. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til studieplasser ved universitet og høyskoler for utdanning av veiledere.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.