Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Akutt forurensning - beredskap

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til beredskap mot akutt forurensning med 20 millioner kroner. Den økte bevilgningen vil gå til lenser og lektere for hurtig respons, strandrenseutstyr og kurs og øvelser for å styrke kompetansen i beredskapsapparatet. Det vil også bli satt av midler til å øke aktiviteten ved senter for sjøsikkerhet, oljevern og havovervåking i Vardø.

Se også egen pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.