Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Biodrivstoff - bærekraftskriterier

Regjeringen foreslår å innføre krav om at biodrivstoff som ilegges redusert sats i veibruksavgiften skal oppfylle bærekraftskriteriene.

Fra 1. januar 2014 blir det innført bærekraftskriterier for biodrivstoff som følger av EUs fornybardirektiv (2009/28/EF). Redusert veibruksavgift for biodiesel regnes som en økonomisk støtteordning etter fornybardirektivet. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for at det skal kunne omfattes av økonomiske støtteordninger som fremmer bruken av slikt drivstoff.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 7.6.