Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bokføringspålegg og tvangsmulkt

Regjeringen foreslår å gi toll- og avgiftsmyndighetene adgang til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen. Tilsvarende regler ble innført på skatte- og merverdiavgiftsområdet i 2007 og dette forslaget følger samme modell.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 18.