Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bolig - gevinstbeskatning

Regjeringen foreslår å endre reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig. Skattefri (ikke fradragsberettiget) andel av gevinst (tap) settes lik forholdet mellom tiden eieren har bodd i boligen og tiden eieren har eid boligen. For eksempel: Dersom skattyter har eid boligen i seks år og brukt boligen som egen bolig i tre år, blir halve gevinsten skattefri. Eiertid utover de siste 20 årene før realisasjon regnes ikke med.

Bolig som skattyter har brukt som egen bolig i hele eiertiden, eller de siste 20 årene, vil fortsatt skjermes fullt ut fra gevinstbeskatning. Med endringene vil botidsreglene fungere langt mer i tråd med intensjonen, og en vil begrense mulighetene til å unngå eller unndra skatt ved salg av ekstra boliger.

Se også faktaark og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.3.