Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bompenger

For 2014 er det ventet at bompenger og andre eksterne finansieringskilder vil bidra med i alt 9270 millioner kroner til tiltak på riksvegene. Av dette utgjør bompenger om lag 9 045 millioner kroner. 225 millioner kroner er tilskudd og forskudd – i hovedsak fra fylkeskommuner og kommuner.

For fylkesvegnettet er det regnet med at 3,2 milliarder kroner i bompenger blir stilt til disposisjon til tiltak på fylkesvegnettet og tiltak for kollektivtransport. I beløpet inngår 2,9 milliarder kroner til kollektivtiltak på veg og bane, blant annet midler til

  • Bergensprogrammet: Videreføring av Bybanen, byggetrinn 2 og 3.
  • Oslopakke 3: Blant annet utbygging av Kolsåsbanen og Lørenbanen, samt oppgradering av bane og stasjoner for T-bane og trikk.

I tillegg er det forutsatt om lag 750 millioner kroner til drift av kollektivtransport innenfor Oslopakke 3 og Miljøpakke Trondheim.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg