Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte

Regjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til bostøtte i 2014. Det er lagt til grunn at i gjennomsnitt 115 000 husstander vil motta 25 900 kroner i bostøtte i 2014.

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg i en egnet bolig og til å beholde boligen.

Bostøtten blir blant annet beregnet med utgangspunkt i husstandenes boutgifter. Boutgiftene som legges til grunn for beregning begrenses av en maksimalgrense kalt boutgiftstak. For å redusere boutgiftene for bostøttemottakerne med høyest boutgifter foreslås det at maksimalgrensene økes for alle mottakere i 2014. For å bidra til at bostøtteordningen blir bedre for barnefamilier med lave inntekter inkluderer Regjeringens bevilgningsforslag 50 millioner kroner til å øke maksimalgrensen mest for husholdninger med flere personer.

Se også Barnefattigdom.