Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Brannskolen - deltidsmannskap

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med tre millioner kroner for å øke kapasiteten ved brannskolen. Bevilgningen skal gå til utdanning av deltidsmannskaper ved Norges brannskole. Regjeringen foreslår også at antall deltidsbrannpersonell i en kommune, utløser en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet.

Se også Prop. 1 S (2013-2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet.