Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, det vil si budsjettbalansen før lånetransaksjoner og utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal et oljekorrigert underskudd dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen er statsbudsjettet for 2014 i balanse.

I tillegg til det oljekorrigerte underskuddet, knyttes vurderingene av budsjettet særlig opp mot det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, som også brukes som et mål på hvor mye oljeinntekter som brukes i statsbudsjettet.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2014, kapittel 3.