Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettpolitikk

Hovedmålet med budsjettpolitikken er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer slik at vi over tid får mest mulig velferd.

 Samtidig må budsjettet bygge opp under arbeid og verdiskaping. Budsjettpolitikken må være opprettholdbar over tid, og den skal, sammen med pengepolitikken, bidra til en stabil økonomisk utvikling. Budsjettpolitikken bestemmer sammensetningen og nivået på statens utgifter og inntekter, herunder skatter og avgifter.

Sentrale begreper i omtalen av budsjettpolitikken er budsjettbalanse, det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, den underliggende utgiftsveksten og handlingsregelen for bruken av oljeinntekter i budsjettet.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2014, kapittel 3.