Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Byutvikling - områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre levekårene i et avgrenset geografisk område. Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til en satsing rettet mot bydelen Fjell i Drammen. Videre foreslås det at staten bidrar med til sammen 25 millioner kroner til en områdesatsing for Indre Oslo Øst.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, programkategori 11.05 Integrering og mangfold.

Se også områdesatsning – tilskudd til bolig- by og områdeutvikling