Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CLIMIT

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, transport og lagring av CO2.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.40.