Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,4 milliarder kroner til CO2-håndtering, herunder om lag 2 milliarder kroner til teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM).

Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) i 2014.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til CLIMIT-programmet med om lag 30 millioner kroner, til 200 millioner kroner i 2014.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.40.