Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-kompensasjonsordning for industrien

Regjeringen foreslår å bevilge 243 millioner kroner til den nye CO2-kompensasjonsordningen for industrien. Ordningen skal kompensere for økte kraftpriser som følge av EUs klimakvotesystem. Formålet er å hindre karbonlekkasje fra industrien i Europa til land med mindre stram klimapolitikk.