Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Datalagringsdirektivet

Regjeringen foreslår å bevilge 233 millioner kroner til å gjennomføre datalagringsdirektivet i norsk rett. Bevilgningen skal dekke kostnadene til utvikling og drift av system for lagring og uthenting av data hos tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester (220 millioner kroner) og kostnad til mottak av data hos politiet (13 millioner kroner).

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.