Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Deltakerlignet selskap

Regjeringen foreslår en tilsvarende skattereduksjon for deltakere i deltakerlignet selskap som for aksjeselskap.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.2.